Architektura
CYPE Architecture

Darmowe narzędzie, które pozwala na opracowanie modelu architektonicznego od fazy szkicu do opracowania szczegółowego modelu BIM.

Open BIM Site

bezpłatne narzędzie do definiowania warunków początkowych miejsca realizacji projektu. Za pomocą tego narzędzia użytkownicy mogą ustalać położenie geograficzne modeli, zarządzać różnymi typami map, wprowadzać powierzchnie topograficzne oraz dodawać elementy specyficzne dla danego miejsca, takie jak działki i budynki.

Open BIM Construction Systems

Narzędzie do definiowania cech technicznych systemów konstrukcyjnych, które tworzą przegrody zewnętrzne i wewnętrzne budynków.