Zarządzanie projektem
Open BIM model Checker

Aplikacja stworzona do analizy i kontroli modeli BIM. Celem tego programu jest pomoc użytkownikom w wykrywaniu problemów w modelach, lokalizowaniu kolizji między różnymi dyscyplinami oraz szybkim i łatwym przeglądaniu dokumentacji projektu.

Open BIM Layout

Bezpłatne narzędzie komputerowe, którego głównym celem jest generowanie widoków i wymiarów oraz zapewnienie układu rysunków technicznych z wykorzystaniem modeli BIM (rzuty kondygnacji, elewacje, przekroje i perspektywy aksonometryczne).

IFC Builder

Bezpłatne narzędzie CYPE przeznaczone do tworzenia i obsługi modeli budynków IFC.

IFC Uploader

Bezpłatne narzędzie, za pomocą którego użytkownicy mogą dodawać pliki w formacie IFC do projektów na platformie BIMserver.center. Generuje również automatycznie pliki GLTF, dzięki czemu można je przeglądać zarówno na platformie, jak i w grupie programów Open BIM workflow.

Plugin Open BIM – Revit

Dzięki wtyczce Open BIM – Revit Plugin każdy użytkownik programu Autodesk Revit będzie mógł zintegrować swój projekt z platformą BIMserver.center i korzystać ze wszystkich jej zalet, takich jak reprezentowanie modeli BIM w rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej, kontrolowanie aktualizacji i zarządzanie zdarzeniami, zarządzanie uczestnikami projektu oraz łączenie się z różnymi aplikacjami Open BIM, w tym z narzędziami CYPE.