Darmowe programy
CYPE Architecture

Darmowe narzędzie, które pozwala na opracowanie modelu architektonicznego od fazy szkicu do opracowania szczegółowego modelu BIM.

IFC Builder

Bezpłatne narzędzie CYPE przeznaczone do tworzenia i obsługi modeli budynków IFC.

IFC Uploader

Bezpłatne narzędzie, za pomocą którego użytkownicy mogą dodawać pliki w formacie IFC do projektów na platformie BIMserver.center. Generuje również automatycznie pliki GLTF, dzięki czemu można je przeglądać zarówno na platformie, jak i w grupie programów Open BIM workflow.

Plugin Open BIM Revit

Dzięki wtyczce Open BIM – Revit Plugin każdy użytkownik programu Autodesk Revit będzie mógł zintegrować swój projekt z platformą BIMserver.center i korzystać ze wszystkich jej zalet, takich jak reprezentowanie modeli BIM w rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej, kontrolowanie aktualizacji i zarządzanie zdarzeniami, zarządzanie uczestnikami projektu oraz łączenie się z różnymi aplikacjami Open BIM, w tym z narzędziami CYPE.

Open BIM Site

Bezpłatne narzędzie do definiowania warunków początkowych miejsca realizacji projektu. Za pomocą tego narzędzia użytkownicy mogą ustalać położenie geograficzne modeli, zarządzać różnymi typami map, wprowadzać powierzchnie topograficzne

CYPELEC Electrical Mechanisms

Bezpłatna aplikacja do modelowania architektonicznego elementów końcowych instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych (wyłączniki, gniazda oraz złącza audiowizualne i telefoniczne).

CYPELEC Grounding IEC

Bezpłatna aplikacja, która umożliwia użytkownikom obliczanie oporności uziemienia w instalacjach elektrycznych w oparciu o normę IEC 60364-5-54.

CYPETHERM LOADS

Darmowe narzędzie do obliczania ciepła dla budynków według metody RTSM (Radiant Time Series Method), zaproponowanej przez ASHRAE, zintegrowanej z przepływem pracy Open BIM.

Open BIM Analytical Model

Darmowe narzędzie do tworzenia modeli analitycznych do symulacji termicznych i akustycznych. Zawiera różne opcje, które umożliwiają tworzenie modelu analitycznego bezpośrednio z poziomu samego programu lub automatyczne generowanie z modeli BIM w formacie IFC.

CYPELEC Distribution

Program do trójwymiarowej symulacji rozmieszczenia obwodów i sił w projektach instalacji elektrycznych.

CYPELEC Core

Bezpłatna aplikacja do obliczania instalacji elektrycznych niskiego napięcia, w której zastosowano silnik obliczeniowy CYPELEC REBT. CYPELEC Core umożliwia użytkownikom rysowanie jednokreskowych schematów instalacji oraz konfigurowanie właściwości elementów składowych.

CYPELUX

Bezpłatne narzędzie stworzone do obliczania natężenia oświetlenia w instalacjach oświetlenia zwykłego i ewakuacyjnego.

Open BIM Layout

Bezpłatne narzędzie komputerowe, którego głównym celem jest generowanie widoków i wymiarów oraz zapewnienie układu rysunków technicznych z wykorzystaniem modeli BIM (rzuty kondygnacji, elewacje, przekroje i perspektywy aksonometryczne).

CYPEPLUMBING Schamatics diagrams

Darmowe narzędzie, które zostało stworzone do automatycznego projektowania schematów instalacji wodociągowych.

Open BIM Water Equipments

Darmowe narzędzie, które zostało opracowane w celu wprowadzenia do modelu BIM projektu urządzeń i armatury wymagających podłączenia do sieci wodociągowej (zlewozmywaki łazienkowe i kuchenne, prysznice, wanny, toalety, bidety, zmywarki, pralki… ).

Open BIM Lightning

Bezpłatna aplikacja przeznaczona do wykonywania trójwymiarowego rozplanowania elementów instalacji odgromowej służącej do ochrony przed zagrożeniami powodowanymi przez wyładowania atmosferyczne. Program oblicza, weryfikuje i opisuje instalację zabezpieczającą wraz ze wszystkimi elementami, z których się składa: piorunochron typu ESE, skrzynki wraz z odpowiednimi połączeniami uziemiającymi, połączenia z elementami metalowymi na elewacjach oraz z zestawami odbiorczymi (antenami), przewodami uziemiającymi itp.

CYPETEL Wireless

Darmowe narzędzie Open BIM umożliwiające import modeli architektonicznych w formacie IFC w celu przeprowadzenia badań zasięgu sygnału bezprzewodowych instalacji telekomunikacyjnych, takich jak sieci Wi-Fi i Bluetooth. Analizując tłumienie sygnału w oparciu o charakterystykę elementów budynku, przestrzeni i odbiorców zawartych w modelu, narzędzie dostarcza wykres konturowy, który przedstawia graficznie siłę sygnału w modelu BIM.

CYPEFIRE FDS Viewer

Bezpłatne narzędzie do przeglądania symulacji rozwoju pożaru wykonanych przy użyciu Symulatora Dynamiki Pożaru opracowanego przez NIST (National Institute of Standards and Technology, USA).