Przedmiary i kosztorysy
Open BIM Quantities

Narzędzie przeznaczone do tworzenia zestawień ilościowych na podstawie modeli BIM, które zostały zdefiniowane przy użyciu standardu IFC.

Open BIM Cost Estimator

Program został stworzony do automatycznego szacowania kosztów wykonania projektu budowlanego w jego wstępnych fazach, w prosty i praktyczny sposób, przy użyciu szybkiego, wydajnego i precyzyjnego modelu projektowego, z uwzględnieniem powierzchni zabudowanej, wysokości budynku oraz czynników typologicznych, konstrukcyjnych, geograficznych i społeczno-ekonomicznych.