CYPE nowości 2024e

  1. Podpory pośrednie pomiędzy prostymi i/lub zakrzywionymi przęsłami rampy

W wersji CYPECAD 2024.e można zastosować podpory pośrednie pomiędzy dwoma kolejnymi przęsłami ramp. Podobnie jak podpory boczne, podpory pośrednie przenoszą obciążenie na elementy znajdujące się na piętrze poniżej lub na elementy na piętrze powyżej, w zależności od wybranego wariantu podparcia.

2. Eksport prętów zbrojeniowych z zakrzywionych przęseł schodów i ramp do modelu BIM

W wersji CYPECAD 2024.e wdrożono eksport prętów zbrojeniowych z zakrzywionych przęseł klatek schodowych i ramp do modelu BIM. Pręty zbrojeniowe można przeglądać między innymi w programie StruBIM Rebar. Można je także przeglądać w CYPECAD w zakładce „Rezultaty” (Grupy > Widok 3D ze szczegółami).