INSTALACJE
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
CYPEFIRE Design

Aplikacja stworzona, aby pomóc projektantowi w procesie projektowania i weryfikacji charakterystyki budynku oraz instalacji przeciwpożarowych. Obszar roboczy pozwala na tworzenie i szybką edycję głównych cech projektu ochrony przeciwpożarowej (podział na strefy, ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na zewnątrz, środki ewakuacji mieszkańców, urządzenia ochronne, dostęp dla straży pożarnej itp.)

CYPEFIRE Hydraulic Systems

Narzędzie stworzone do projektowania sieci hydraulicznych dla ochrony przeciwpożarowej z wykorzystaniem zraszaczy i zwijaczy węży pożarniczych zgodnie ze standardem NFPA®13 (National Fire Protection Association).

CYPEFIRE FDS

Aplikacja do projektowania złożonych modeli budynków, służąca do przeprowadzania symulacji rozwoju pożaru przy użyciu Symulatora Dynamiki Pożaru opracowanego przez NIST (National Institute of Standards and Technology, USA).

CYPEFIRE Pressure Systems

Opracowuje systemy różnicowania ciśnienia do kontroli dymu zgodnie z normą EN 12101-6.

CYPEFIRE FDS Viewer

Bezpłatne narzędzie do przeglądania symulacji rozwoju pożaru wykonanych przy użyciu Symulatora Dynamiki Pożaru opracowanego przez NIST (National Institute of Standards and Technology, USA).