INSTALACJE
Gaz
Open BIM Gas Supply

Program do projektowania sieci dystrybucji gazu w infrastrukturze miejskiej. Aplikacja potrafi importować pliki IFC zawierające dane topograficzne ułatwiające układanie sieci dystrybucyjnej oraz posiada narzędzia, które automatycznie wykonują zarówno wymiarowanie sieci, jak i generowanie dokumentacji graficznej związanej z instalacją sieci.

CYPEGAS

Oprogramowanie przeznaczone do projektowania instalacji zasilania gazem w budynkach. Oferuje importowanie modeli architektonicznych w formacie IFC. Program oferuje również możliwość generowania planów, modelu BIM instalacji, zestawień pomiarów i notatek obliczeń w trakcie procesu projektowania.