INSTALACJE
HVAC
CYPETHERM LOADS

Darmowe narzędzie do obliczania ciepła dla budynków według metody RTSM (Radiant Time Series Method), zaproponowanej przez ASHRAE, zintegrowanej z przepływem pracy Open BIM.

Open BIM Analytical Model

Darmowe narzędzie do tworzenia modeli analitycznych do symulacji termicznych i akustycznych. Zawiera różne opcje, które umożliwiają tworzenie modelu analitycznego bezpośrednio z poziomu samego programu lub automatyczne generowanie z modeli BIM w formacie IFC.

CYPEHVAC Hydronics

Służy do projektowania instalacji dystrybucji wody na potrzeby klimatyzacji. Projektuje grzejniki (system dwururowy), kotły i pompy ciepła, przypisując obciążenia do każdego z tych elementów. Program pobiera geometrię budynku oraz obciążenia cieplne obliczone w programie CYPETHERM LOADS z projektu BIM, do którego jest podłączony.

CYPEHVAC Radiant floor

CYPEHVAC Radiant Floor to aplikacja BIM do projektowania systemów ogrzewania i chłodzenia podłogowego. Oprogramowanie importuje modele architektoniczne opracowane w formacie IFC. Program oferuje trzy główne opcje: automatyczne wprowadzanie obiegów, aktualizowanie schematu z uwzględnieniem przeszkód i przestrzeni oraz automatyczne zliczanie materiałów niezbędnych do kompletnej instalacji systemów.

CYPEHVAC Schematics

Darmowe narzędzie przeznaczone do rysowania schematów elektrycznych systemów klimatyzacji. Elementy są przedstawiane za pomocą symboli zgodnych z normami ASHRAE.

CYPEHVAC Ductwork

Program do projektowania systemów kanałów HVAC wraz z kratkami i innymi urządzeniami wentylacyjnymi, takimi jak jednostki odzysku ciepła, wentylatory i centrale wentylacyjne. Aplikacja umożliwia użytkownikom importowanie modele architektoniczne opracowane w formacie IFC, jak i wyniki analiz przeprowadzonych za pomocą CYPETHERM LOADS.

CYPETHERM EPlus

Narzędzie posiadające silnik obliczeniowy EnergyPlus™ opracowany przez Departament Energii USA (DOE). Narzędzie do symulacji energetycznej budynków, umożliwiające określenie ich zapotrzebowania na energię, jak również charakterystyki energetycznej systemów HVAC, określając zużycie energii przez usługi budowlane.

CYPETHERM Improvements Plus

Program przeznaczony do przeprowadzania audytów energetycznych budynków i analizy możliwych usprawnień, wraz z analizą energetyczną mający na celu połączenie z silnikiem analitycznym EnergyPlus™ (CYPETHERM EPlus)