INSTALACJE
Telekomunikacja
CYPETEL Schamatics

Umożliwia analizę i projektowanie instalacji telekomunikacyjnych zgodnie ze standardowymi normami lub pozwala użytkownikom na importowanie wartości i charakterystyk z predefiniowanych norm.

CYPETEL Systems

Program Open BIM do projektowania instalacji telekomunikacyjnych w budynkach. Narzędzie może importować modele architektoniczne w formatach IFC

CYPETEL Wireless

Darmowe narzędzie Open BIM umożliwiające import modeli architektonicznych w formacie IFC w celu przeprowadzenia badań zasięgu sygnału bezprzewodowych instalacji telekomunikacyjnych, takich jak sieci Wi-Fi i Bluetooth. Analizując tłumienie sygnału w oparciu o charakterystykę elementów budynku, przestrzeni i odbiorców zawartych w modelu, narzędzie dostarcza wykres konturowy, który przedstawia graficznie siłę sygnału w modelu BIM.