Konstrukcje
DREWNIANE
CYPE 3D

Model 3D, obliczenia i dokumentacja rysunkowa konstrukcji stalowych, aluminiowych i drewnianych wraz z fundamentami.

Moduł umożliwia:

– Wymiarowanie konstrukcji stalowych, drewnianych i aluminiowych wg. EC3, EC5, EC9.

– Obliczenia fundamentów: stopy, ławy, oczepy pali, belki centrujące, belki łączące stopy fundamentowe

– Przygotowanie dokumentacji rysunkowej do .DWG i .DXF

– Obliczenia wybranych typów połączeń stalowych

– Projektowanie łączników i płyt kotwiących

– Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwpożarowej

CYPE Connect

Modelowanie, analiza i dokumentacja rysunkowa połączeń elementów stalowych, z drewna oraz połączeń stali z drewnem, przy wykorzystaniu MES. Aplikacja ta wykorzystuje silnik obliczeniowy OpenSees.
Wartości sił i momentów w węźle wprowadza się ręcznie lub są wprowadzane automatycznie po uprzednim obliczeniu konstrukcji w programie CYPE 3D.