Konstrukcje
GRUNTY I FUNDAMENTOWANIE
StruBIM Shear Walls

StruBIM Shear Walls to program, za pomocą którego użytkownicy mogą projektować i sprawdzać ściany usztywniające zgodnie z normami: ACI 318-11, ACI 318-14, NTC-RSEE 2017, Eurokod 2 i Eurokod 8.

StruBIM Embedded Walls

StruBIM Embedded Walls posiada trzy moduły do projektowania i sprawdzania określonych typów ścian, które można zakupić razem lub osobno:

  1. Ściany oporowe z betonu zbrojonego

Analiza, projektowanie i zbrojenie żelbetowych, betonowych ścian oporowych z pali i mini ścian oporowych z pali.

  1. Stalowe ścianki szczelne

Analiza i projektowanie stalowych ścianek szczelnych z katalogu ArcelorMittal oraz stalowych ścianek szczelnych o profilach ogólnych.

  1. Sprawdzenie najbardziej niekorzystnej płaszczyzny poślizgu
StruBIM Deep Beams

Narzędzie do projektowania głębokich belek. Aplikacja ta jest zintegrowana z przepływem pracy Open BIM przy użyciu standardu IFC.