Konstrukcje
Stalowe
CYPE 3D

Model 3D, obliczenia i dokumentacja rysunkowa konstrukcji stalowych, aluminiowych i drewnianych wraz z fundamentami.

Moduł umożliwia:

– Wymiarowanie konstrukcji stalowych, drewnianych i aluminiowych wg. EC3, EC5, EC9.

– Obliczenia fundamentów: stopy, ławy, oczepy pali, belki centrujące, belki łączące stopy fundamentowe

– Przygotowanie dokumentacji rysunkowej do .DWG i .DXF

– Obliczenia wybranych typów połączeń stalowych

– Projektowanie łączników i płyt kotwiących

– Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwpożarowej

CYPE Connect

Modelowanie, analiza i dokumentacja rysunkowa połączeń elementów stalowych, z drewna oraz połączeń stali z drewnem, przy wykorzystaniu MES. Aplikacja ta wykorzystuje silnik obliczeniowy OpenSees.
Wartości sił i momentów w węźle wprowadza się ręcznie lub są wprowadzane automatycznie po uprzednim obliczeniu konstrukcji w programie CYPE 3D.

StruBIM Steel

Tworzenie modeli BIM do detalowania konstrukcji stalowych. Program ten umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnego modelu BIM, który zawiera niezbędne elementy (kształtowniki, blachy, śruby, spoiny czołowe i zakotwienia) do zdefiniowania konstrukcji i węzłów stalowych. Jako wynik końcowy program udostępnia rysunki warsztatowe w formacie DSTV.

StruBIM Anchors

StruBIM Anchors ACI 318 to program do sprawdzania kotew stosowanych w elementach betonowych w oparciu o kodeks ACI (ACI 318-11 Załącznik D lub ACI 318-14 Artykuł 17). Sprawdza kotwy wbudowywane i montowane po zakończeniu montażu konstrukcji.

 Portal Frame Generator 

Generator geometrii sztywnych ram oraz kratownic pojedynczych i wielokrotnych. Automatyczne generowanie obciążeń wiatrem i śniegiem. Wymiarowanie i optymalizacja metalowych płatwi dachowych oraz rygli ściennych. Eksportowanie geometrii i obciążeń do programu CYPE 3D.