Nowości CYPE 2024.f – konstrukcje

CYPE 3D – przeguby plastyczne

Od wersji 2024.f CYPE 3D posiada nowy moduł, który umożliwia wprowadzanie przegubów plastycznych w prętach.

Uwzględnienie przegubów plastycznych w obliczeniach konstrukcji wymaga analizy nieliniowej przy użyciu silnika obliczeniowego OpenSees. W związku z tym konieczne jest, aby użytkownik, oprócz modułu „Przeguby plastyczne”, posiadał uprawnienia do korzystania z tego silnika obliczeniowego w swojej licencji.

Za pomocą nowej opcji „Przeguby plastyczne” w menu „Pręt” można zdefiniować względne położenie przegubów kulowych i ich właściwości, a także stopnie swobody obrotu

Grupy analizy wyboczeniowej

Począwszy od wersji 2024.f CYPE 3D możliwe jest zdefiniowanie grup analizy wyboczeniowej w celu niezależnej analizy zachowania wyboczeniowego różnych zestawów elementów konstrukcji. 

Definicja grup odbywa się za pomocą opcji „Grupy analityczne” w menu „Analiza wyboczeniowa” i opiera się na warstwach zdefiniowanych i przypisanych do poszczególnych elementów konstrukcji poprzez opcję „Przypisz elementy do warstw”.

Tworzenie połączeń z wykorzystaniem okrągłych profili zamkniętych

Od wersji 2024. w CYPE Connect i StruBIM Steel wprowadzono możliwość modelowania i analizowania połączeń pomiędzy okrągłymi profilami zamkniętymi.