Nowości w CYPE 2025a

W odpowiedzi na potrzeby użytkowników CYPE wprowadza aktualizację oprogramowania do wersji 2025.a. Ta wersja przynosi szereg nowych funkcji, które mają na celu usprawnienie pracy projektantów oraz inżynierów. Poniżej przedstawiamy kluczowe nowości wprowadzone w tej aktualizacji.

1. Konfigurowalny pasek szybkiego dostępu

W wersji 2025.a, aplikacje CYPE wyposażone w interfejs typu „wstążka” otrzymują pasek narzędzi szybkiego dostępu, umiejscowiony w lewym górnym rogu ekranu. Umożliwia on dodawanie i usuwanie poleceń za pomocą nowo dodanego przycisku konfiguracyjnego. Funkcje dostępne na pasku pozwalają na przesunięcia, dodanie linii podziału oraz usunięcie elementów. Każda aplikacja może zawierać kilka poleceń w ustawieniach początkowych paska szybkiego dostępu i można je przywrócić za pomocą opcji „Ustawienia domyślne”. Ponadto aplikacje podłączone do platformy BIMserver.center mają w ustawieniach domyślnych opcje „Aktualizuj” i „Udostępnij”.

2. Ulepszony pasek opcji wprowadzania elementów

Pasek opcji wprowadzania elementów w obszarze roboczym został rozbudowany o funkcję „Wymuś poziom”, zastępującą poprzednie opcje „Tryb 2D” i „Tryb 3D”. Nowa funkcja pozwala na precyzyjne pozycjonowanie komponentów modelu w stosunku do płaszczyzny roboczej, z możliwością wstawienia elementu dokładnie w miejscu przyciąganego komponentu, niezależnie od jego położenia względem płaszczyzny.

3. Kopiowanie wielokrotne

Rozszerzono możliwości kopiowania i wklejania elementów; od wersji 2025.a użytkownicy mogą kopiować grupę elementów („Ctrl+C”) i wklejać je wielokrotnie w różnych miejscach („Ctrl+V”) za pomocą narzędzia zaznaczania.

4. Link do publicznego profilu właściciela projektu na BIMserver.center

W aktualizacji dodano bezpośredni link do publicznego profilu właściciela projektu na BIMserver.center, dostępny z okna informacji o projekcie. Link umieszczony jest w tekście obok nazwy właściciela projektu i umożliwia łatwe przejście do jego profilu.