Projektowanie budynku mieszkalnego w CYPE Architecture krok po kroku

Stwórz swój pierwszy projekt w darmowym programie do projektowania architektonicznego.

Przybliżony czas – 4 godziny.

Opis

Ćwiczenie polega na zaprojektowaniu budynku wielorodzinnego z lokalami usługowymi w zabudowie szeregowej (pomiędzy dwoma sąsiednimi budynkami). W budynku ma się znajdować 18 lokali mieszkalnych wielopokojowych, 12 lokali mieszkalnych typu kawalerka (typ A) i 6 lokali mieszkalnych dwupoziomowych (typ B). Dodatkowo na parterze należy zaprojektować dwa lokale usługowe o planie otwartym, a także dostęp do budynku, w tym windy i schody serwisowe.

Cel

Celem jest stworzenie modelu architektonicznego dla projektu, zaczynając od jego koncepcji i realizując wszystkie fazy projektowania, tak aby spełnić określone warunki. W rezultacie powinien powstać model 3D obiektu i odpowiednie rysunki.

Rekomendowane aplikacje

Sugerowane rozwiązanie projektu zostało utworzone za pomocą aplikacji CYPE Architecture. Jest to program do modelowania architektonicznego 3D zaprojektowany specjalnie do współpracy multidyscyplinarnej. Rysunki modelu zostały wygenerowane za pomocą narzędzia Open BIM Layout.
W przypadku korzystania z innego oprogramowania do modelowania (ArchiCAD, Allplan, SketchUp itp.), wyniki można udostępniać za pomocą programu IFC Uploader. W dokumentacji tego ćwiczenia zamieszczono schemat wyjaśniający krok po kroku, jak korzystać z programu CYPE Architecture w celu utworzenia modelu 3D projektowanego budynku.

Dołączone pliki

Oprócz niniejszego dokumentu w formacie PDF z opisem ćwiczenia udostępniane są następujące pliki danych:

− Działki.gltf: wizualizacja 3D działek

− Budynki.gltf: Wizualizacja 3D sąsiadujących budynków

− Lokalizacja.gltf: wizualizacja 3D mapy katastralnej

− Lokalizacja.ifc: elementy modelu lokalizacji w formacie IFC

Aby ułatwić opracowanie ćwiczenia, dołączono informacje na temat proponowanego rozwiązania, udokumentowane za pomocą zestawień i modeli wizualizacji 3D, które można wykorzystać jako szablon. Na te informacje składają się następujące pliki:

− Rysunki – Budynek zabud. szeregowa.pdf (podstawowe rysunki domu)

− Elementy konstrukcyjne.gltf (wizualizacja 3D modelu architektonicznego)

− Meble.gltf (wizualizacja 3D mebli)

− Wyposażenie sanitarne.gltf (wizualizacja 3D wyposażenia sanitarnego

− Szkic.gltf (wizualizacja 3D elementów szkicu)

− Przestrzenie.gltf (wizualizacja 3D przestrzeni)

− Część opisowa – System obudowy.pdf (uproszczony opis systemu obudowy)

− Część opisowa – System przegród.pdf (uproszczony opis systemu przegród)

− Część opisowa – Tabela powierzchni.pdf (tabela powierzchni budynku)

− Parter.dwg (rzut parteru w formacie DWG)

− Piętro 1.dwg (rzut piętra 1 w formacie DWG)

− Piętro 2.dwg (rzut piętra 2 w formacie DWG)

− Piętro 3.dwg (rzut piętra 3 w formacie DWG)

− Piętro 4.dwg (rzut piętra 4 w formacie DWG)

− Poddasze.dwg (rzut poddasza w formacie DWG