StruBIM Steel —  innowacyjne oprogramowanie dla specjalistów do tworzenia detali konstrukcji stalowych

StruBIM Steel to nowoczesne narzędzie przeznaczone do tworzenia detali konstrukcji stalowych. Ten zaawansowany program pozwala specjalistom na pracę z modelem 3D – niezależnie od tego, czy został on zaimportowany z innych źródeł lub stworzony bezpośrednio w aplikacji.

Dzięki StruBIM Steel, masz dostęp do pełnej palety narzędzi potrzebnych do przygotowania kompleksowej dokumentacji warsztatowej. Program pozwala na definiowanie elementów takich jak przekroje, blachy, śruby, spoiny oraz kotwy. Co więcej, jako wynik udostępnia rysunki warsztatowe w formacie DSTV. Wszystkie te funkcje mają na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu projektowania.

StruBIM Steel zawiera te same narzędzia, które CYPE Connect w ramach opcji modelowania połączeń. Dzięki temu możesz zapisywać projekty utworzone w CYPE Connect, a następnie importować je do StruBIM Steel lub na odwrót. Takie rozwiązanie zapewnia płynność i spójność pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na temat korzystania z oprogramowania CYPE za pośrednictwem platformy BIMserver.center.

Wystarczy kliknąć link .