Wersja 2023 „e”  programów CYPE i nowości za nią idące

StruBIM Steel / CYPE Connect

 • Analiza wyboczenia (stateczność lokalna) (nowy moduł)
 • Kotwy mechaniczne marki SPIT do mocowania betonu
 • Spoiny czołowe
 • Nowe typy kształtowników: Teownik i blacha
 • Nowa operacja „Modyfikacja narożników”.
 • Ulepszenia ułatwiające wprowadzanie dodatkowych prętów w miejscach łączenia

StruBIM Stal

 • Eksport w formacie IFC EM.11 (nowy moduł)

CYPECAD

 1. Ograniczenie zjawiska dryfu pomiędzy stropami spowodowanego działaniem sejsmicznym
 2. Opcja „Podziel zbrojenie” w edytorze ramy portalowej
 3. Eksportowanie prętów zbrojenia ramy portalowej do StruBIM Rebar
 4. Eksportowanie zbrojenia na przebicie do StruBIM Rebar
 5. Minimalna powierzchnia stali w płytach zgodnie z kodeksem
 6. Opcja „Renumeruj” dla słupów i ścian ścinanych
 7. Wybór zestawów współczynników w zakładce „Contour plots”

StruBIM Rebar

 • Eksportowanie szczegółów zbrojenia (IFC i BVBS) (nowy moduł)
 • Pręty zbrojeniowe pokazujące błędy

CYPEPLUMBING Sanitary Systems / CYPEPLUMBING Water Systems / CYPEPLUMBING Solar Systems

 • Programy w języku polskim

Open BIM Layout

 1. Tworzenie etykiety na podstawie istniejącej etykiety
 2. Kopiowanie zawartości etykiety
 3. Współczynnik skali dla symboli użytkownika
 4. Używanie sekcji zdefiniowanej w jednej scenie do tworzenia sekcji w innej scenie