Nowości w wersji 2024.e

Eksportowanie i importowanie sztywności obrotowych

W globalnych obliczeniach konstrukcji ważne jest uwzględnienie zachowania połączeń w celu uzyskania prawidłowego rozkładu sił wewnętrznych, naprężeń i odkształceń. Aby ustalić, w jaki sposób efekt zachowania połączeń powinien być uwzględniony w analizie konstrukcji, konieczne jest rozróżnienie trzech uproszczonych modeli:

  • Podpory zwykłe: dla których przyjmuje się, że nie występuje przenoszenie momentów zginających.
  • Ciągłe: dla których można założyć, że zachowanie połączeń nie ingeruje znacząco w analizę konstrukcji.
  • Półciągłe: dla których konieczne jest uwzględnienie zachowania połączenia w globalnej analizie konstrukcji.

Kryteria wymiarowania połączeń

Połączenia śrubowe zwymiarowane przez program zawsze mają krytyczny tryb zniszczenia określony przez zginanie pasa słupa lub blachy czołowej, co umożliwia plastyczny rozkład naprężeń w śrubach.

Program unika stosowania połączeń o niewystarczającej zdolności do obrotu, określając optymalną zależność między grubością blachy a średnicą przyjętej śruby. Uwzględnia efekty dźwigni, powodujące zwiększone rozciąganie w śrubach. Wyklucza możliwość zniszczenia spoin, wymiarując je z nośnością równą lub większą od tej, którą dysponuje profil połączony z blachą czołową.

Obliczone połączenia dysponują wystarczającą nośnością, aby przenieść siły wynikające z globalnych obliczeń konstrukcji.

Warunki ustanowione przez program w celu grupowania węzłów i przypisaniu im tych samych połączeń są następujące:

  • Rozmieszczenie przestrzenne prętów zbiegających się w węźle musi być takie samo.
  • Podobne pręty stalowe muszą mieć ten sam przekrój i być wykonane ze stali tej samej klasy.
  • Homologiczne końce elementów muszą mieć ten sam typ zamocowania. Jeżeli zostały określone wartości sztywności obrotowej, różnica między nimi nie może przekraczać 10%.

W wersji 2024.e zaimplementowano możliwość eksportu i importu sztywności obrotowych połączeń. To ulepszenie pozwala na uwzględnienie sztywności obrotowej połączeń analizowanych w CYPE Connect lub StruBIM Steel oraz CYPE 3D.

W CYPE 3D należy zaimportować odpowiedni wkład z menu „BIMserver.center > Konsultuj”, aktywując opcję „Aktualizuj sztywność obrotową końców elementów”.